13 พฤศจิกายน 2560 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้