10 พฤศจิกายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล จำนวน 100 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชน ลำคลอง พื้นที่ชุมชนฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร ริมคลองผดุงกรุงเกษม โรงเรียนวัดหลักสี่และชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้