10 พฤศจิกายน 2560 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้