10 พฤศจิกายน 2560 พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจ เเก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
จำนวน 100 นาย ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้