11 ตุลาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ได้เเก่
1.ล้างถนนด้านในบริเวณรอบสนามหลวงทั้งหมด
2.ทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงรอบในและรอบนอก. บริเวณถนนรอบพระบรมมหาราชวัง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์
4.ล้างทำความสะอาดวัดราชบูรณะและโรงเรียนวัดราชบูรณะ
5.ตัดต้นไม้ถนนหน้าพระธาตุถึงถนนพระอาทิตย์
6.กิจกรรมเพิ่มเติมเปิดทางน้ำไหลคูน้ำริมคลองบางชื่อ เขตบางซื่อ
1.คูน้ำซอยมหาลาภ
2.คูน้ำซอยศรีวิชัย
3.คูน้ำปลาทู
4.คูน้ำคอกม้า
5.คูน้ำข้างวัดประดู่
ธรรมาธิปัตย์

ปิดหน้านี้