10 ตุลาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยทำความสะอาดรอบพื้นที่พระบรมมหาราชวัง ในเส้นทาง ถนนหน้าพระลาน และถนนหน้าพระธาตุ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สวยงาม

ปิดหน้านี้