9 ตุลาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 50 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาด ทาสี ขนดินปลูกต้นไม้ ตามเส้นทาง ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ด้านข้างและด้านหลังพระบรมมหาราชวัง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางผ่านในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สวยงาม

ปิดหน้านี้