7 ตุลาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังพล 65 นาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนราชดำเนิน ตั้งแต่เเยก จปร.- สน.นางเลิ้ง วัดสังเวชสวนนาคราภิรมณ์ และหน้าพระลานพระราชวังดุสิต

ปิดหน้านี้