18 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนส จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ในการเก็บเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ติดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านน้ำดุกกลาง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปิดหน้านี้