17 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ในพื้นที่ บ้านห้วยคนทา ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปิดหน้านี้