16 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทำการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่น้ำลดระดับลงสู่สภาวะปกติ พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านน้ำดุกเหนือ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปิดหน้านี้