16 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อุทุกภัย ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม เนื่องจากอิทธิพลของพายุ "ทกซูรี" ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถนนทางหลวงหมายเลข 223 หลักกิโลเมตรที่ 29 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ถึงบ้านหนองเหียน ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 150 เมตร ระดับน้ำสูง 15-20 เซนติเมตร เนื่องจากมีมวลน้ำไหลมาเป็นจำนวนมากจึงระบายไม่ทัน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทำการเก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ปัจจุบันระดับน้ำที่ท่วมขังเส้นทางลดลงตามลำดับ

ปิดหน้านี้