13 กันยายน 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้