8 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกัน

ปิดหน้านี้