1 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล (รถขุดตักแขนยาว) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ดำเนินการรื้อถอนกำจัดสนุ่นและวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำที่บริเวณ Box Coulvert อ่างเก็บน้ำชงเต่า บ้านชงเต่า ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้