1 กันยายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ ปภ.อำเภอแม่จัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ระดับน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมถนนแม่อาย- แม่จัน และตลาดแม่จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และทำการบรรจุกระสอบกั้นน้ำทะลักเข้าบ้านเรือน

ปิดหน้านี้