31 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยได้รับมอบหมายให้ เก็บขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ คลองสวนเลียบ (คลองวัดศาลาครืน) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้