21 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยยานพาหนะ นำเรือพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบให้แก่ วัดท่าวังหิน ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้