18 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านคำสร้างท่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้