17 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัย สำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังและมอบถุงยังชีพพร้อมกับน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าม่วง ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้