17 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย และโรงเรียนบ้านบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้