16 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามการร้องขอของ นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ในการเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกจากปัญหาน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนอภัย บ้านหนองตาเขียว บ้านโพธิ์ประสาท บ้านบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ปิดหน้านี้