16 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนดอนงิ้ว และชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปิดหน้านี้