16 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยยานพาหนะและเครื่องจักรกล (รถขุดตักแขนยาว) ร่วมกับเทศบาลตำบลพรรณานคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำ บริเวณสะพานลำห้วยอูน เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ปิดหน้านี้