11 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมคณะกระทรวงกลาโหมของไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบปฏิบัติประจำ กองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ณ โรงแรม Royale Chulan กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ปิดหน้านี้