9 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปี กลุ่มงานด้านความมั่นคง ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พลเอก วัลลภ รักเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

ปิดหน้านี้