5 สิงหาคม 2560 พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้เเทน กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 ปี พร้อมทั้งวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ปิดหน้านี้