4 สิงหาคม 2560 พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปบทเรียน การฝึกกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 (กฝกร.กฝร.60) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ ข้าราชการพลเรือน เเละภาคเอกชน ณ โรงแรมการ์เด้นท์ซีวิวรีสอร์ท พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

ปิดหน้านี้