4 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องใน "วันสื่อสารแห่งชาติ" โดยมี พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าคณะ ณ พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชบริเวณเกาะกลางน้ำหน้าอาคารบริหาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้