3 สิงหาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,000 ดอก เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมแม่พระเมืองลูดด์ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปิดหน้านี้