17 กรกฎาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนมีคุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำ และเสียสละ โดยมี พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย และ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานร่วม ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ปิดหน้านี้