13 กรกฎาคม 2560 พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนในโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายอาลัย แด่...พ่อหลวง จำนวน 2,000 ดอก เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปิดหน้านี้