13 กรกฎาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะครูและเยาวชนในโครงการ "พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก 7 จังหวัดภาคเหนือ 24 โรงเรียน รวม 400 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปิดหน้านี้