12 กรกฎาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีเปิดโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วม และมี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน จาก 24 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ รวม 400 คน เช้าร่วมพิธี โดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปิดหน้านี้