22 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาสังคม จัดการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Search and rescue : SAR) ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
          การฝึกฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการฝึกร่วมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพบก และหน่วยงานฝ่ายพลเรือน โดยกำหนดสถานการณ์ให้เรือโดยสารเกิดเหตุประสบภัยในทะเล มีผู้โดยสาร 50 คน โดยก่อนเรือจมผู้ควบคุมเรือได้แจ้งหน่วยงานราชการเพื่อขอความช่วยเหลือ กองทัพเรือ โดยกองทัพเรือภาคที่ 1 ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ Sea Hawk เข้าค้นหาและช่วยเหลือ ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี มูลนิธิราชสีห์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิสว่างฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งส่งเรือสปีดโบ๊ตและเรือยางเข้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ กรมการทหารช่าง ได้ส่งรถบองโก้ และเรือยาง เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย
          ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกฯ ครั้งนี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการฝึกของกองทัพไทยในด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ พลเรือน และภาคประชาสังคม ในการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปิดหน้านี้