21 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ จังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ประชุมและติดตามการฝึกซ้อมแผนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เข้าร่วม ทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งได้มีการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
          การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้ มีเหตุการณ์สมมติกรณีเกิดพายุพัดถล่มชายฝั่งบ้านเพ เรือนักท่องเที่ยวล่ม นักท่องเที่ยวสูญหายจำนวนมาก และเหตุการณ์อาคารถล่มพร้อมสารเคมีในโรงงานรั่วไหล ซึ่งจะเป็นการซักซ้อมแผนการสั่งการ การระดมเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสูญหาย การอพยพประชาชน การบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปิดหน้านี้