20 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และหน่วยงานภาคประชาสังคม จัดการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีอาคารถล่ม (Buliding Collapsed) ในการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2560 (กฝร.60) ณ บริเวณอาคารร้าง ชายหาดแม่รำพึง ตำบลเพ จังหวัดระยอง
          การฝึกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการฝึกร่วมกองทัพไทยกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ฝ่ายพลเรือนได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ กำหนดสถานการณ์ว่าเกิดพายุหมุนเขตร้อน พัดเข้าสู่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และคลื่นยักษ์พัดโถมเข้าสู่บริเวณชายฝั่งและเกาะแก่ง (Storm surge ) ทำให้อาคารพักอาศัยบริเวณริมชายหาดบ้านเพ เกิดการทรุดตัวและพังทลาย มีเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัยติดอยู่ภายในอาคาร เข้าทำการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในบริเวณอาคาร มีผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า 100 นาย ประกอบด้วย ชุดค้นหาและกู้ภัย (SAR) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองพลพัฒนาที่ 1 และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดสุนัขค้นหา (Dog Rescue) มูลนิธิ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ศูนย์สุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก และชุดแพทย์สนาม ( Paramedic) โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีรถกู้ภัยขนาดใหญ่ รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว รถอัดอากาศ รถช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ รถตรวจการณ์ ที่ใช้ในการรองรับสถานการณ์การฝึกฯ
          ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฯ ในครั้งนี้ คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ สร้างความเข้าใจในกลไกประสานงานร่วมระหว่างทหาร พลเรือน และภาคประชาสังคมต่อไป

ปิดหน้านี้