15 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดผู้แทนร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" พร้อมกับเปิดเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่นำร่อง 10 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานครสร้างผืนป่าให้แผ่นดินที่แปลงปลูกป่าชายเลน ณ ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ปิดหน้านี้