11 พฤษภาคม 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2560 ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ให้แก่เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 130 ทุน พร้อมมอบทุนให้กับครูสอนศาสนาศีลธรรม จริยธรรม อิสลาม จำนวน 70 มัสยิด ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้