11 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ครั้งที่ 10 (10th ADMM-Plus EWG on HADR) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ปิดหน้านี้