8 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (THE ASEAN MILITARIES READY GROUP ON HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF : AMRG on HADR) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ปิดหน้านี้