3 พฤษภาคม 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปรายการเพื่อสังคมไทย หัวข้อเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องบันทึกเสียง กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปิดหน้านี้