3 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ แสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ปิดหน้านี้