2 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธีปิดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้