1 พฤษภาคม 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 เรื่อง "ความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ" โดย คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู และคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมูลนิธิร่วมกตัญญู มาให้ความรู้และฝึกอบรม ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี พลตรี กฤติกร รัสมิภูตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ปิดหน้านี้