27 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่องพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด และชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง เพื่อเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ปิดหน้านี้