21 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร จัดทัศนศึกษา "เปิดโลกกีฬาสู่สุขภาพแข็งแรง" ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี ดร. ประพัน ไพรอังกูร เลขานุการกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

ทั้งนี้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประวัติของกรมพลศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้แข่งกีฬา เหรียญรางวัลต่างๆ อุปกรณ์กีฬาในสมัยอดีต และได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตนเองในด้านต่างๆ โดยเครื่องมือของศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬา รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทย การรำมวยไทย แม่ไม้มวยไทย และการใช้อาวุธของแม่ไม้มวยไทย

ปิดหน้านี้