18 เมษายน 2560 พลตรี วิทยา ขันธอุบล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจาก คุณสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาพระโขนง คณะผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คุณพีรศิลป์ วศินระพี ผู้บริหารบริษัทข้าวไทยพลัส (โจ๊ก ไทยเฮา) และ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันสร้างสุข" ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
          กิจกรรม "วันสร้างสุข" เป็นกิจกรรมที่ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมดำเนินการกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2560 ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแจกจ่ายผ้าห่มต้านภัยหนาว การฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย การปรับปรุงห้องสมุด และการแจกอุปกรณ์เตรียมการสู้ภัยแล้งในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ

ปิดหน้านี้