8 เมษายน 2560 พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ร่วมบริจาคชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเล็ก และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนบริเวณหลักเขตที่ 73 บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ โดยมี นาวาโท บดินทร์ นิธิอุทัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ให้การต้อนรับ ณ บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ปิดหน้านี้