7 เมษายน 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ได้มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว หลังจากนั้นเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด ที่ป้องกันการคุกคามทางทะเลและอากาศ และคุ้มครองเรือประมงไทย ตลอดจนชมการปฏิบัติตรวจค้นเรือประมงกลางทะเล โดยเรือรบหลวงแหลมสิงห์ ในน่านน้ำอาณาเขต ณ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ปิดหน้านี้